• កៅអី មានច្រើប្រភេទ សម្រាប់ជួល

$0.00

Tel : 010 587 971
Contact Supplier :
Contact Supplier
Add to favorite:
Website : www.mr-renting.billionad.com
View : 5

Description

ត្រូវការជួលសម្ភារមែនទេ?  ពេលនេះលោកអ្នកឈប់ពិបាកទៀតហើយ។  Mr. Renting ផ្តល់សេវាកម្មជួលតាមតម្រូវការ ជាមួយសេវាកម្មលឿនរហ័ស និងប្រកបដោយទំនុកចិត្ត។  

សម្ភារសម្រាប់ជួលមានដូចជា ម៉ាសុីនភ្លើង ឆាក ទូរទស្សន៍ LCD projector តង់សម្រាប់បោះជំរុំ  អំពូលភ្លើងផ្សេងៗ កង្ហារ ម៉ាសុីនថត កំរាលព្រំ .... និយាយរួមមានសម្ភារច្រើនណាស់សម្រាប់ជួលមិនថាសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះ សម្រាប់ កម្មវិធីធំ តូច   នៅតាមការិយាល័យ ឬក៏ក្រុមហ៊ុននានាជាដើម។ 


ចង់ដឹងថា Mr. Renting  មានជួលអ្វីខ្លះ សូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រ www.mrrenting.com លោកអ្នកក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ០៧៧ ៥៨៧ ៩៧១ ឬតាមរយះ email: mrrentingcambodia@gmail.com។